“Van schets naar functioneel design voor het nieuwe e-learningsysteem”

Voor mijn stage opdracht bij Holy one heb ik een e-learningplatform gebouwd. Om te weten hoe deze eruit moest komen te zien en over welke functionaliteiten deze zou moeten beschikken, is hiervoor eerste en vooronderzoek gedaan. Daaruit bleek welke flow ideaal zou werken voor het e-learningsysteem en welke functionaliteiten hiervoor nodig waren.

Noodzakelijk was dat de inzichten uit het vooronderzoek technisch en visueel verwerkt moesten worden in het design. Dit design zou later namelijk als blauwdruk gebruikt gaan worden voor de bouw van het e-learningplatform. Daarom zijn hiervoor eerst grove schetsen en later low-fidality wireframes gemaakt, wat het makkelijk en minder tijdsintensief maakt mogelijke wijzigingen door te voeren.

Van schets naar design

Om eerlijk te zijn, die schetsen zien er natuurlijk niet uit. Dat klopt, deze zijn namelijk gemaakt om te checken of alle benodigde functies aanwezig zijn. Toen dit was gevalideerd heb ik verder gewerkt aan de stijl om het iets meer smoel te geven.

Dit geeft al meteen een beter beeld van hoe een systeem eruit zou kunnen zien. Ook wordt het hierdoor gemakkelijker deze designs voor te leggen aan de doelgroep. Zo krijgt de doelgroep namelijk de indruk dat het systeem er al bijna is, terwijl er nog geen regel code aan te pas is gekomen.

Time for testing

Hierna is het gehele design voorgelegd aan de doelgroep, bestaande uit expert op het gebied van online leren en uiteindelijke gebruikers van het systeem. Via een online testingtool Useberry zijn hen enkele taken opgelegd die zij moeten voltooien door gebruik te maken van de designs. Zo kan gemakkelijk en snel getest worden hoe, wat en waar gebruikers tegenaan lopen en waar de layout nog verbeterd kan worden.

Dit is goed terug te zien in de gegevens die Useberry verzameld, één daarvan is een heatmap (zie onderstaande afbeelding). Deze geeft met kleurbolletjes aan waar de cursor van de gebruiker is geweest, waar de gebruiker op geklikt heeft en met welke frequentie. Samen met tal van andere testinzichten zijn inzichten vergaard en is het design verbeterd.